card

Journal “Oyunii Khelkhee” The deadline for submission is April 01, 2020.

Дэлгэрэнгүй танилцах

“Оюуны хэлхээ” XIX ботийн өгүүллийг 2020 оны 4-р сарын 13-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй танилцах

МЭДЭЭЛЭЛ

Цааш үзэх

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

Цааш үзэх

+976 11354463

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их сургуулийн гудамж, 11/1