card

Сонгон шалгаруулалтын дүн

Антоон Мостаэрт Төвийн "Оюутан судлаач" тэтгэлэгт хөтөлбөрийн II шатны шалгаруулалтад тэнцсэн оюутнуудын нэрсийг зарлаж байна. Та бүхний эрдэм судлалын ажилд ирмүүн их амжилт хүсье (Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оюутнуудын нэрсийг зарлахдаа оноогоор бус цагаан толгойн үсгийн дагуу жагсаав).