card

"Оюуны хэлхээ" сэтгүүлд өгүүлэл хүлээн авна

Эрхэм судлаач та бүхнийг "Оюуны хэлхээ" сэтгүүлийн II(21) ботид өгүүллээ хэвлүүлэхийг урьж байна.