Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын Төвөөс жил бүр эрхлэн хэвлүүлдэг Оюуны хэлхээ эрдэм шинжилгээний бичиг нь олон улсын ISSN:2072-8085 эрхтэй сэтгүүл бөгөөд 2021 оны I (20) ботид түүх, түүх бичлэг, угсаатан соёл, утга зохиол, хэл шинжлэл, шашны чиглэлээр дотоод, гадаадын эрдэмтэн судлаачдын 15 өгүүллийг эрхлэн хэвлэв.

Та бүхэн тус бүтээлийг манай төвөөс 13,500 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой.