card

Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчим

Орчуулгын бүтээл

Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын Төвд БНСУ-ын Соёлын Өвийн Судалгааны Үндэсний Хүрээлэнгийн Барилга, архитектурын дурсгалын судалгааны хэлтсийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач Т.Эрдэнэцогт “СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЁС ЗҮЙН ЗАРЧИМ“ хэмээх бүтээлийг бэлэглэлээ.

Зохиогч: И Сүжин

Номын нэр: Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчим

Солонгос хэлнээс орчуулсан: Эрдэнэцогт Т.

Хэвлэлийн газар: Бэмби сан

Хэвлэсэн он: 2020

АГУУЛГА

Нэгдүгээр бүлэг. ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЁС ЗҮЙН

ЗАРЧМЫН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД

1.Соёлын өв

2.Соёлын өвийн үнэ цэн

3.Соёлын өвийн үнэ цэнийн талаар өмнө нь хийгдсэн судалгаанууд

4.Соёлын өвийн анхны дүр төрх

5.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт

6.Соёлын өвийн сэргээн засварлагч

7.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчим

Хоёрдугаар бүлэг. СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН

ЁС ЗҮЙН ЗАРЧМЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

1.Соёлын өв, хадгалалт хамгаалалт, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчмын хоорондын уялдаа холбоо

2.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын философи, хадгалалт хамгаалалтын зарчим, хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн хоорондын уялдаа холбоо

3.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчмын хэрэгцээ, шаардлага

Гуравдугаар бүлэг. СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН

ЁС ЗҮЙН ЖУРАМ

1.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн журмын боловсруулалтын өнөөгийн байдал

2.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн журмын гол агуулга

3.Гадаад улс орны соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн журам

4.“Европын холбооны соёлын өвийг сэргээн засварлагчдын нийгэмлэг” (ECCO)-ийн мэргэжлийн удирдамж

5.“Америкийн эд өлгийн зүйлс, урлагийн бүтээлийг хадгалан хамгаалах нийгэмлэг”-ийн сэргээн засварлагчийн ёс зүйн журам

6.“Виктория ба Альберт музей”-н хяналтын жагсаалт (V&A museum checklist)

7.БНСУ-ын соёлын өвийг сэргээн засварлагчдад зориулан гаргасан ёс зүйн удирдамж

8.Хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчимд баримтлах гол зарчимтай холбоотой сүүлийн үед гарч буй өөрчлөлтүүд

9.Хуучин байдалдаа эргэн орох боломж (Reversibility) хэмээх ухагдахуунд гарсан өөрчлөлт

10.Хөндлөнгийн оролцоог хамгийн бага хэмжээнд байлгах тухай уян хатан байдал

11.Урьдчилан сэргийлэх хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагааны дэлгэрэлт

Дөрөвдүгээр бүлэг. СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЁС ЗҮЙН

ЗАРЧМЫН ХЭРЭГЖИЛТ БА ДААЛГАВАР

1.Хадгалалт хамгаалалт ёс зүйн зарчмын бодит байдал дээрх хэрэгжилт

2.Үнэ цэнийг тодорхойлох

3.Хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагааны зүй зохистой байдлыг хангах тухай

4.Хадгалалт хамгаалалтын аргачлалыг сонгох тухай

5.Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчмыг бодит байдал дээр хэрэгжүүлэхийн тулд хийх ёстой даалгавар

 

Эрхэм судлаачид АНТООН МОСТАЭРТ МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ТӨВ-өөс талархал илэрхийлж,

эрдэм судлалын ажилд нь өрнүүн амжилтыг хүсье.

Номын цагаан буян өнөд дэлгэрэг.

Мэдээ гаргасан: Э. Эрдэнэхишиг

Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтын ёс зүйн зарчим