card

Боловсрол судлал 2020/10 (168)

Цуврал бичиг

Цувралын нэр: Боловсрол судлал

Цувралын дугаар: 2020/10 (168)

Эрхлэгч: Бэгз, Н. Санжаабадам С.

Хэвлэсэн он: 2020

АГУУЛГА

Нэг. Боловсролын хөгжлийн бодлого

Унгар улсын боловсролын тогтолцоо

Санжаабадам, С. Мөнхбат Ш. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл баримтлал боловсролын зарим баримт бичигт туссан байдлын шинжилгээ

Солонгоо Б. Хятад улсын ахлах сургуулийн химийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

Хоёр. Харьцуулсан боловсрол судлал

Гэрэлтуяа, Б. Fu Hai Lun, Монгол, Хятад хоёр улсын суурь боловсролын “Тоо тоолол ба Алгебр” агуулгын эзлэх хувийг харьцуулсан судалгаа

Гурав. Боловсролын сэтгэл судлал

Энхбаяр Б. Сэтгэхүйн талаарх онол үзэл баримтлалын тойм

Дөрөв. Боловсролын агуулга, арга зүй

Түвшинжаргал Д. “Даалгаварт суурилсан асуудал шийдвэрлэх арга зүйн санаа”-г туршсан үр дүн

Батсуурь Б. Оюуны зураглалын аргыг ашиглан эхийг хялбарчлах арга зам

Тав. Боловсролын чанар, стандарт үнэлгээ

Жаргалсайхан, О. Пүрэв О. Суралцагчийн өөрийн үнэлгээ болон суралцах хандлагын хамаарлын судалгаа

Зургаа. Мэдээ, мэдээлэл

“Боловсрол судлал” сэтгүүлийн 2020 оны агуулга

Боловсрол судлал 2020/10 (168)