card

Монгол хэл шинжлэлийн шинэ эрэлхийлэл

Өгүүллийн эмхэтгэл

Номын нэр: Монгол хэл шинжлэлийн шинэ эрэлхийлэл

Эмхэтгэсэн: Сараана Д.

Хэвлэсэн он: 2018

АГУУЛГА

1.Болд Л. Монгол түрэг хэлнүүдийн хэл зүйн харьцааг судлах арга зүйн асуудалд

2.Сараана, Д. Төгрөг Баруун түмэдчүүдийн монгол хэл бичиг хэрэглэсэн түүхийн тухай байцаалт

3.Пүрэвжав Э. Монгол хэлний зөв бичих зүйн судлалд Ц.Дамдинсүрэнгийн үзүүлсэн хувь нэмэр

4.Золжаргал. “Асрагч нэртийн түүх” дэх “Монголын нууц товчоо”

5.Бүрэнбилиг. Юүнаний монголчуудын гарал түүх ба тэдний хэл ярианы байдал

6.Түвшинтөгс. Монгол, манж хэлний холбоо хамаарлыг дахин авч судлах нь

7.Шү хува Халимаг хэлний энгийн өгүүлбэрийн тухай

8.Богчу. Монгол хэлний “үхэх” цээр үг ба түүний ялгамж

9.Гэрэлмаа Г. Байгалийн ухааны нэр томьёо бүрэлдэн тогтож хөгжиж буй нь

10.Шинэбаяр О. Хүүхдийн орчин ба хэл яриа

11.Цантан. Цахар аман аялгууны эгшиг авианы онцлог

12.Мөнхцэцэг. Хэлний хэмнэх зарчим, түүний гажуудал

13.Эрдэнэтана. Хүний нэрийг хөндөн шинжлэхэд тохиолдсон асуудлуудын тухай

14.Хасгэрэл Ч. Монгол хэлний төрөл садны дуудлагын нийгмийн хэрэглээн дэх ухагдахууны тухай

15. Хүрэлдөш. Өнгөрсөн цагийг үзүүлэх тэмдэг, үйл үгийн бүртгэл задлалт

16.Батдорж Ц. Дөрвөлжин бичгийн тогтолцоон дахь эр эм гийгүүлэгчийн учир

17.Боролзой Д. Монгол хэл шинжлэлийн судалгааны зарим асуудал

18.Ян Цүн. Одоогийн орчуулгын онолын судалгаанд оршиж байгаа буруу үзэлтийн тухай

19.Мөнхсайхан. Монгол хэлний тэмдэг нэрийн тухай

20.Энхжаргал С. Монгол хэлний ертөнцийн зураглал

21.Дэлгэрхүү. Монгол хэлний хагас эгшгийн туршилтын авиа зүйн судлал

22.Ганбаатар Ж. Монгол хэлний үйлдүүлэх хэвийн бүтээврүүдийн байрын асуудалд

23.Алимаа. “Монголын нууц товчоо” дахь гэр өргөөний нэрийн тухай

24.Төгрөг. Дундад эртний монгол сурвалж бичиг дэх “аран” ба “иргэн”-ий үгийн сангийн утгын ялгаа

Монгол хэл шинжлэлийн шинэ эрэлхийлэл