card

Монголын утга соёл, зан заншил

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Номын нэр: Монголын утга соёл, зан заншил-I (ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл)

Эмхэтгэсэн: Алимаа, А. Батмөнх Г.

Редактор: Заяасүрэн, Ч. Дайриймаа Б.

Хэвлэсэн он: 2019

АГУУЛГА

1.Жадамба, Б. Цогзолмаа Г. Монголчуудын арга билгийн сэтгэлгээний үүсэл хөгжлийн тойм

2.Мөнхөө Б. “Жангар”-т дурдагдсан зарим овог аймаг ба түүхт хүмүүсийн уг сурвалж

3.Борбала Обрусански. Монгол болон Евро Азийн аман зохиолын бичвэр дэх андын тангаргийн ёс

4.Борлыкова Б. Х. Рукописи фольклорнык материалов на ойратском языке, хранящиеся в научном архиве русского географического общества

5.Улаанцэцэг. Үзэмчний найрын дууны аман текстийн бүтцийн шинжлэл

6.Бигэрмаа Р. XX зууны монголын яруу найргийн шинэчлэл (Б.Явуухулангийн яруу найраг дахь бадаглал зүйн жишээн дээр)

7.Коваева Б. М. Образ мазан-батыра в калмыцком песенном творчестве

8.Навч. “Их сургуулийн монгол хэл”-ний хичээлд монгол хэлний баримжаа авиаг түгээмжүүлэн дэлгэрүүлэх арга бодлогын тухай судалгаа

9.Эллара Омакаева. Заяпандитское “Ясное письмо” как инструмент коммуникации в ойратском мире

ЗАЛУУ СУДЛААЧИД

1.Гантигцоо Ө. Зүүн уйгар хэлэн дэх төрөл садны дуудлагын тухай анхны ажиглалт

2.Гэндэнпил Х. Мон-о-нуголдай сурвалжийн тухай

3.Зангиа. Алша монголчуудын галын тахилгын зан үйлийн тухай

4.Меняев Б. В. Сутра отвращения “злословия” из частной коллекции Мудаева А. Г.

5.Аяна “Торой банди” дуун дахь Торой бандийн дүр хийгээд онцлогийг өгүүлэх нь

6.Баярсайхан Н. Монгол ардын уртын дуу шашны зан үйлтэй холбогдох нь

7.Яруу. Үзэмчин монголчуудын уламжлалт ураг хуримын зан үйл

8.Жан Жийн Шен. Морин хуурын дарлага татлагын харьцуулсан судалгаа

Монголын утга соёл, зан заншил