card

Боловсрол судлал 2020/08 (166)

Цуврал бичиг

Цувралын нэр: Боловсрол судлал

Цувралын дугаар: 2020/08 (166)

Эрхлэгч: Бэгз, Н. Санжаабадам С.

Хэвлэсэн он: 2020

АГУУЛГА

Нэг. Боловсролын хөгжлийн бодлого

Бүгд Найрамдах Эстони улсын боловсролын тогтолцоо

Хоёр. Боловсролын түүх, философи

Гэрэлмаа, Г. Монгол дахь герман хэлний сургалт: түүхэн замнал, өнөө үе (Монгол Улсын Их Сургуулийн жишээгээр)

Цэгмид, С. Ардын авьяастан Э.Самбуугийн уран бүтээлийн тухай

Гурав. Хүүхэд, залуучуудын хөгжил

Лхагвасүрэн Ц. 3-17 насны хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт

Энхбаяр, Б. Бүрэнжаргал Г. 11-17 насны хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжлийн шалгуур, онцлог

Цэдэв Х. Глобаль орчны нөлөө, түүнээс өсвөр үеэ хамгаалах зарим асуудалд

Дөрөв. Багш боловсрол

Цэдэвсүрэн, Т. Жүгдэрнамжил Х. Ирээдүйн багшийн бичих чадварын судалгааны зарим үр дүнгээс

Тав. Боловсролын агуулга, арга зүй

Оюунчимэг, Ц. Мөнхтуяа Д. Оюутны үндэсний бичгээр бичих чадварыг сайжруулах арга зүйн хувилбар

Ариунжаргал, Л. Жин Фү. БНХАУ-ын боловсролын баримт бичиг, дүрслэх урлагийн хичээлийн стандарт, сурах бичиг дэх уламжлалт соёлын агуулгын судалгаа

Боловсрол судлал 2020/08 (166)