card

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООНЫ ХЯТАД ГАЛИГТ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ АВИАГ ТЭМДЭГЛЭСЭН ЗАРЧМЫН АСУУДАЛ

Зохиогч: Д.Бүргэд

МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс монгол судлалын салбарт гадаадын монгол судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийг цувралаар гаргаж эхэлсэн ба энэхүү цувралын тэргүүн дугаарт БНХАУ-ын Нийгмийн шинжлэх ухааны академийн судлаач, доктор Хэрэйджин Бүргэдийн “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООНЫ ХЯТАД ГАЛИГТ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ АВИАГ ТЭМДЭГЛЭСЭН ЗАРЧМЫН АСУУДАЛ” бүтээлийг хэвлэж, уншигч та бүхэнд өргөж барьж байна.

ГАРЧИГ

Нэгдүгээр бүлэг. “Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигт монгол хэлний авиаг галигласан зарчмын асуудал

1.“Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигийн ангилал

2.“Монголын нууц товчоон”-ы монгол хэлний үгийн утгыг хятад галигаар ялган тэмдэглэсэн зарчим

3.“Монголын нууц товчоон”-д монгол хэлний чанга, хөндий эгшигт авиаг хятад галигаар ялган тэмдэглэсэн зарчим

Хоёрдугаар бүлэг. “Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигийн авиа зүйн асуудал

1.“Монголын нууц товчоон”-ы  хятад галигийн авиа зүйд холбогдох материалын тухай

2.“Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигийн бичгийн ба ярианы дуудлагын тухай

3.“Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигийн суурь аялгууны тухай шинжлэл

 

 

Гуравдугаар бүлэг. “Монголын нууц товчоон”-ы зарим үг хэллэгийг шинээр тайлбарлах нь

1.“Монголын нууц товчоон” дахь Чингис хаан болон Жамухын харьцааны тухай

2.“Монголын нууц товчоон” дахь “kegesülekü” гэдэг үгийн учир

Дөрөвдүгээр бүлэг. “Монголын нууц товчоон”-ы хятад галийг авианы толь

1.Хятад галигийн авиа дуудлагын сэргээн тогтоох арга зарчмын тухай

2.Хятад галигийн авианы толийн загварын тодорхойлолт

“Монголын нууц товчоон”-ы хятад галигийн авианы толь

 

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООНЫ ХЯТАД ГАЛИГТ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ АВИАГ ТЭМДЭГЛЭСЭН ЗАРЧМЫН АСУУДАЛ