card
story-image

Үндэсний бичиг үсэг

Өв соёл, сургалт судалгаа

ГАРЧИГ

МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН ӨВ, СОЁЛ

1.О. Самбуудорж – Эртний монгол хэлний дурсгал – Хүйс толгойн бичээс

2.Ш.Чоймаа – Монголчуудын оюуны соёлын охь манлай бол монгол бичиг мөн

3.Д.Төмөртогоо – Дөрвөлжин бичиг, түүний дурсхалууд

4.На.Сүхбаатар – Зая бандидын зохиосон тод үсэг, орчуулгууд

5.Р.Отгонбаатар – Соёмбо үсгийн содон бичлэгээс

6.Ц.Баттулга – Монгол нутаг дахь согд, руни, уйгур бичгийн дурсгал

 

ҮНДЭСНИЙ БИЧГИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

7.    Р.Отгонбаатар – Монгол бичиг заах аргын уламжлалаас

8.   Д.Соронзон – Монгол бичгийн хичээлийн шалгалтын агуулга, арга зүй

9.   Ё.Мөнхбат – Монгол таталган бичгийн тухай

10. Э.Эрдэнэзуу – Дундад үеийн монгол хэлний цэг, цэглэлийг судлах асуудалд

11. С.Гандэлгэр – Бийрэн бичлэгийн хөгжил

12. М.Хүрэлтогоо – Бага боловсролын монгол хэлний цөм хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтод хийсэн шинжилгээ