card
story-image

Ордосын Р.Хишигбатын бүтээлийн чуулган

ГАРЧИГ

1.Их бичгийн хүмүүн Хишигбат ба түүний зохиол бүтээл

2. Яруу найраг

I.Янаг амрагийн яруу найраг (18)

II.Олон дугуйн дайчин дуулал (17)

III.Билиг сургаал ба бичиг сэлтэс (7)

IV.Түүх шастирын товчоо шүлэглэл (8)

V.Хос уянгалал ба хошин зохиолууд (23)

3. Түүх

vЭрт ба өдгөөгийн эрдэнийн товч (Дээд дэвтэр I-IV хэсэг)

vЭрдэнийн товч (Доод дэвтэр V-X хэсэг)

4. Дагалдуулал

I.Гар бичмэлийн фото зураг

II.Монгол хаадын оны цолын харьцуулал

III.Хятад үсгийн харьцуулал