card
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХОТОНТ СУМЫН УЛААН ЧУЛУУ БАГИЙН НУТАГ ДАХЬ ХУЛХИЙН АМНЫ 1-Р ДӨРВӨЛЖИНГИЙН  МАЛТЛАГА СУДАЛГАА

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХОТОНТ СУМЫН УЛААН ЧУЛУУ БАГИЙН НУТАГ ДАХЬ ХУЛХИЙН АМНЫ 1-Р ДӨРВӨЛЖИНГИЙН МАЛТЛАГА СУДАЛГАА

Монгол улсын нутаг дахь эртний нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн хайгуул, малтлага судалгаа төслийн тайлан III

АГУУЛГА

I бүлэг. Хулхийн амны Дөрвөлжингийн малтлага судалгаа

1.Хулхийн амны Дөрвөлжин, тэдгээрийн тодохойлолт

2.2006 оны малтлага судалгаа

3.2007 оны малтлага судалгаа

4.Дөрвөлжингийн хэрмийн бүтэц

5.Хэрмийн гол дахь овгор байгууламж

6.Дөрвөлжингийн малтлагаар илэрсэн цооногууд

7.Шохойн зуурмаг бэлтгэж байсан нүхэн тогоо

8.Босоо болон хэвтээ тэнхлэгийн зүсэлт

9.Дөрвөлжингийн шороог олзворлож байсан ухмал

10.1-р дөрвөлжингөөс илэрсэн олдворын тоон үзүүлэлт

II бүлэг. Уйгурын бунхант булшны судалгаа

1.9-р булш буюу 1-р бунхан

2.14-р булш буюу 2-р бунхан

3.15-р булш буюу 3-р бунхан

4.16-р булш буюу 4-р бунхан

5.17-р булш буюу 5-р бунхан

6.18-р булш буюу 6-р бунхан

7.Хулхийн амны бунхант булшнаас илэрсэн хүний ясанд хийсэн палеоантропологийн зарим судалгаа

III бүлэг. Уйгураас бусад цаг үед холбогдох булшууд

1.Хүннү булш

2.Монголын үеийн булш

3.Хүний ясанд хийсэн палеоантропологийн судалгаа

4.Он цаг нь тодорхойгүй булшууд

5.Уйгураас бусад цаг үед холбогдох булшуудаас илэрсэн хүний ясанд хийсэн антропологийн зарим судалгаа