card
story-image

ЗАХЧИН: Түүхэн угсаатны зүй

Зохиогч: Г.Мэнэс

Эрдэмтэн судлаач Г. Мэнэсийн “ЗАХЧИН: ТҮҮХЭН УГСААТНЫ ЗҮЙ” хэмээх бүтээлийг уншигч та бүхэнд өргөн барьж байна.

Тус судалгааны бүтээлд баруун Монголын захчин угсаатны  түүх, гарал, засаг захиргаа, хүн амын байдал, овог элкэний бүрэлдэхүүн ба тамга, уламжлалт аж ахуй, ёс заншил, шүтлэг бишрэлийн талаар өгүүлжээ.

АГУУЛГА

1.ЗАХЧИНЫ НУТАГШИЛТ, ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМЫН БАЙДАЛ

2.ЯС ЭЛКЭНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ТАМГА

3.МАЛ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАН, АН АГНУУР

4.ГЭРЛЭЛТ, УЛАМЖЛАЛТ ХУРИМ

5.ТҮҮХЭД ТӨРӨХ, ӨСӨХ ТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЁС ГОРИМ, ЗАН ҮЙЛ

6.ОРШУУЛГЫН ЗАН ҮЙЛ

7.УЛАМЛАЛТ ШҮТЛЭГ

8.АРДЫН БАЯР ЦЭНГЭЛ