card
story-image

Зүүнгарын газрыг төвшитгөн тогтоосон бодлогын бичиг

Энэхүү бүтээл нь Манж Чин улсаас Зүүнгар улстай харилцсан, Зүүнгар улсыг байлдан сөнөөсөн, Зүүнгарын нэг хэсэг болох Хотон аймгийн Манжийг эсэргүүцсэн бослого, түүнийг дарсан зэрэгт Манжийн төрөөс явуулсан бодлого, түүний хэрэгжилтийг он, сар, өдрөөр нэг бүрчлэн бичсэн Манжийн төрийн албан түүхийн зохиол бөгөөд 1700 оны 7-р сараас 1765 оны 11-р сарын 19-ний өдөр хүртэлх 65 жилийн түүхэн хэрэг явдлыг багтаасан нийт 172 дэвтэр юм.

  Мөн манж, хятад хэлээр 1770 онд зохиосон уг сурвалжийг монгол хэлнээ, кирилл үсгээр орчуулсан анхны орчуулга болжээ.