card
Гэгээн толь

Гэгээн толь

Монголын Төвд судлалын цуврал №28

Монголын Төвд судлал цувралын XXVIII дугаар болох Халх Зая бандида Лувсанпэрэнлэй ГЭГЭЭН ТОЛЬ (Бурхны шашны нэвтэрхий толь) бүтээлийг уншигч та бүхэнд өргөн барьж байна.

   Энэхүү бүтээл нь    монголчуудын төвд хэлээр бичсэн түүхэн утга зохиолын намтрын айд багтдаг ба профессор Л. Хүрэлбаатар төвд, монгол эх бичгүүдийг харьцуулж орчуулсан байна.

ГАРЧИГ

1.Буяны садныг шүтэж сонссоны эрэх ёс хийгээд өөрөө шажинд орж сайтар гарсан гэлэн болохыг олсны ёс

2.Ерийн ухааны орнуудад сонсох сэтгэхийн авьяасыг өчүүхэн төдийн тавьсан их сарга бүлэг

3.Шалтгаан цанидын хөлгөний дээд номд сонсох сэтгэхийн авьяасыг өчүүхэн төдий тавьсан хийгээд олон төрийн эш хийгээд хөтөлбөрийг олсны ёсыг номлосны сарга бүлэг

4.Тусгаар зарлиг даган соёрхлын аймгийг олсны ёсыг номлосны их сарга бүлэг

5.Нийт зарлигийн авшгуудыг олсны ёс

6.Нийт зарлигийн даган соёрхлын аймгийг олсны ёс

7.Энэтхэг, Төвдийн мэргэнээ бүтсэн эрт өөд болсон зарлиг увдисч олны намтар тууж хийгээд тэдгээрийн бум зарлигаас эш хэдий чинээ олсны ёс

8.Ялгуусан их Зонхов эцэг хөвгүүний онол өгүүлэл хийгээд тэдний бум зарлигаас эш хэдий чинээ олсны ёс

9.Ялгуусан их Зонхов эцэг хөвгүүний онол өгүүлэл хийгээд тэдний буман зарлигаас эш хэдий чинээ олсны ёс

10.Шалтгаан барамидын хөлгөний ном эрхлэн үзүүлсэн судрын аймаг эш олсон ёсыг номлосон сарга

11.Үр очирт хөлгөн эрхлэн үзүүлсэний үндэсний аймгийн эшийг олсны ёсыг номлосны их бүлэг сарга