card

Засагт хан аймгийн Эрдэнэ бэйсийн хошуу Хантайшир уулын аймгийн Сутай хайрхан уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №27

Цувралын нэр: Засагт хан аймгийн Эрдэнэ бэйсийн хошуу

Хантайшир уулын аймгийн Сутай хайрхан уулын хошууныхан

Цувралын дугаар: 27

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2019

ГАРЧИГ

1.Засагт хан аймгийн Эрдэнэ бэйсийн хошуу

2.Хантайшир уулын аймгийн Сутай хайрхан уулын хошууныхан

3.Аймаг, сумын шинэчлэсэн зохион байгуулалт

Бүс хайрхан уулын хошууны сумдын

1929 оны хүн амын тооллого

1.Дарив уул сум

2.Зайлган уул сум

3.Хайрхан уул сум

4.Хишигт уул сум

Засагт хан аймгийн Эрдэнэ бэйсийн хошуу Хантайшир уулын аймгийн Сутай хайрхан уулын хошууныхан