card

Сайн ноёын хан аймгийн Ачит гүн, Зоригт гүн, Сүжигт бэйсийн хошуу болон Зая бандид хутагтын шавь нар Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №26

Цувралын нэр: Сайн ноёын хан аймгийн Ачит гүн, Зоригт гүн, Сүжигт бэйсийн хошуу болон Зая бандид хутагтын шавь нар

Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошууныхан

Цувралын дугаар: 26

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2018

ГАРЧИГ

1.Сайн ноён хан аймгийн Ачит гүнгийн хошуу

2.Сайн ноён хан аймгийн Зоригт гүнгийн хошуу

3.Сайн ноён хан аймгийн Сүжигт бэйсийн хошуу

4.Сайн ноён хан аймгийн Зая бандид хутагтын шавь нар

5.Цэцэрдэг мандал аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошуу

6.Аймаг, сумын шинэчлэсэн зохион байгуулалт

Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошууны сумдын 1929 оны хүн амын тооллого

1.Баян уул сум

2.Булган уул сум

3.Мандал уул сум

4.Орхон сум

5.Оюут сум

6.Өлзийт  уул сум

7.Хануй уул сум

8.Худагт уул сум

9.Цагаансүм сум

10.Цэнхэр уул сум

11.Цэцэрлэг уул сум

12.Эрдэнэ уул сум

Сайн ноёын хан аймгийн Ачит гүн, Зоригт гүн, Сүжигт бэйсийн хошуу болон Зая бандид хутагтын шавь нар Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Эрдэнэбулган уулын хошууныхан