card

Түшээт хан аймгийн Ахай гүнийн хошуу Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №21

Цувралын нэр: Түшээт хан аймгийн Ахай гүнийн хошуу

Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын хошууныхан

Цувралын дугаар: 21

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2018

ГАРЧИГ

1.Түшээт хан аймгийн Ахайн гүнийн хошуу

2.Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын хошуу

3.Аймаг, сумын шинэчлэсэн зохион байгуулалт

Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан

 уулын хошууны сумд

1.Байц-Ивээл уул сум

2.Бүрэн уул сум

3.Далхаабаян уул сум

4.Сант уул сум

5.Баян уул сум

6.Их уул сум

Түшээт хан аймгийн Ахай гүнийн хошуу Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын хошууныхан