card

Сайн ноёын хан аймгийн Мэргэн гүн, Эетэй гүний хошууныхан Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Рашаант уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №19

Цувралын нэр: Сайн ноёын хан аймгийн Мэргэн гүн, Эетэй гүний хошууныхан

Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Рашаант уулын хошууныхан Цувралын дугаар: 19

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2017

ГАРЧИГ

1.Сайн ноён хан аймгийн Мэргэн гүнгийн хошуу

2.Сайн ноён хан аймгийн Эетэй гүний хошуу

3.Цэцэрлэг мандал аймгийн Рашаант уулын хошуу

4.Аймаг, сумын шинэчлэсэн зохион байгуулалт

Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Рашаант уулын

хошууны сумдын 1929 оны хүн амын тооллого

 

1.Баруун дулаан уул сум

2.Дашдэндэв уул сум

3.Жаргалант уул сум

4.Норовлин уул сум

5.Рашаант уул сум

6.Цэцэрлэг уул сум

7.Дулаан уул сум

Сайн ноёын хан аймгийн Мэргэн гүн, Эетэй гүний хошууныхан  Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Рашаант уулын хошууныхан