card

Түшээт хан аймгийн Эетэй гүнгийн хошууныхан Богд хан уулын аймгийн Хоёр Өлзийт уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №8

Цувралын нэр: Түшээт хан аймгийн Эетэй гүнгийн хошууныхан

Богд хан уулын аймгийн Хоёр Өлзийт уулын хошууныхан

Цувралын дугаар: 8

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2015

ГАРЧИГ

1.Түшээт хан аймгийн эетэй гүнгийн хошуу

2.Хоёр-Өлзийт уулын хошуу

3.Аймаг, сумдын шинэчлэсэн зохион байгуулалт

Богд хан уулын аймгийн Хоёр Өлзийт уулын

хошууны сумдын 1929 оны хүн амын тооллого

1.Баясгалант уулын сум

2.Богдмандах уулын сум

3.Манлай уулын сум

4.Өндөршил сум

Түшээт хан аймгийн Эетэй гүнгийн хошууныхан  Богд хан уулын аймгийн Хоёр Өлзийт уулын хошууныхан