card

Сэцэн хан аймгийн Ачит бэйс, Саруул гүн, Эрдэнэ гүн, Ялгуусан хутагтын шавь нар Ханхэнтий уулын аймгийн Баянтүмэнхан уулын хошууныхан

Угсаа гарвал судлал №2

Цувралын нэр: Сэцэн хан аймгийн Ачит бэйс, Саруул гүн, Эрдэнэ гүн, Ялгуусан хутагтын шавь нар

Ханхэнтий уулын аймгийн Баянтүмэнхан уулын хошууныхан

Цувралын дугаар: 2

Зохиогч: Д. Мөнх-Очир

Хэвлэсэн он: 2018

ГАРЧИГ

1.Сэцэн хан аймгийн Чин Ачит бэйсийн хошуу

2.Сэцэн хан аймгийн Саруул гүний хошуу

3.Сэцэн хан аймгийн Эрдэнэ гүнгийн хошуу

4.Сэцэн хан аймгийн Эрдэнэ бишрэлт засгийн хошуу

5.Сэцэн хан аймгийн Ялгуусан хутагтын шавь нар

6.Ханхэнтий аймгийн Баянтүмэнхан уулын хошуу

7.Аймаг, сумын шинэчилсэн зохион байгуулалт

Ханхэнтий уулын аймгийн Баянтүмэн хан уулын хошууны сумдын 1927 оны хүн амын тооллого

1.Очирмөнх уул сум

2.Баянмөнх уул сум

3.Баянмөнхбулаг уул сум

4.Баянноровлин уул сум

5.Баян-Өлзийт уул сум

6.Дэлгэрмөнх уул сум

7.Баянбулган уул сум

8.Хишигталбай уул сум

9.Баяндэлгэр уул сум

10.Баяндунбат уул сум

11.Нордогбаян уул сум

Сэцэн хан аймгийн Ачит бэйс, Саруул гүн, Эрдэнэ гүн, Ялгуусан хутагтын шавь нар Ханхэнтий уулын аймгийн Баянтүмэнхан уулын хошууныхан