card

Боржигин аман билиг

Монголын Төвд Судлалын Цувралын XXXII дугаар

Монголын Төвд Судлалын Цувралын XXXII дугаар болох БОРЖИГИН АМАН БИЛИГ ХИЙГЭЭД ЖОДЫН АМАН ДАМЖЛАГУУД бүтээлийг уншигч та бүхэнд өргөн барьж байна.

  Энэхүү эмхэтгэлд Дундговь аймгийн “Ганц” Цэдэв, Боржигины Говийн лам хэмээх Мятав, Галширын Амаа жоч буюу Хүүхэн хутагтын дэг сургуультан нараас 1990-ээд оноос хойш тэмдэглэж авсан Боржигины дотор ярьдаг сонин түүхүүд, жод-ын аман дамжлагуудыг оруулжээ.

АГУУЛГА

1.Боржигины тухай

2.Боржигин аман билиг хэмээхийн учир

3.Аман дамжлага хэмээхийн учир

4.Жод хэмээхийн учир

5.Жод лүйжингийн ёсны монголд дэлгэрсэн нь

6.Монголд дэлгэрсэн Жод-ын уламжлалууд

7.Жод-ын аман дамжлага, аман түүхүүд

Боржигин аман билиг