card

Чингис хааны шүтээн хөрөг

танин мэдэхүйн эмхэтгэл

ЧИНГИС ХААНЫ ШҮТЭЭН ХӨРӨГ хэмээх танин мэдэхүйн хялбаршуулсан эмхэтгэлийг уншигч та бүхэнд өргөн барьж байна.

  Шүтээн хөрөг гэдэг нь “танка” зураг буюу “шороон будгийн дэлгэмэл” зургийн нэгэн төрөл зүйл бөгөөд түүхэн хүнийг бурханчлан бүтээхдээ голлуулан зурж, түүний шүтсэн багш, ядамласан бурхад, үйлс зохионгуйг тойруулан зурдаг уламжлал юм.

АГУУЛГА

§Шүтээн хөрөг

§Эх сурвалжууд

§Бүтэц зүйн задаргаа

§Богд Хааны Ордон Музейн хадгаламжтай харьцуулан судалсан нь

Орчин үеийн урлагт нөлөөлсөн нь

Чингис хааны шүтээн хөрөг