card
Худгийн толгойн Хүннүгийн үеийн булш

Худгийн толгойн Хүннүгийн үеийн булш

Монгол-Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээ судалгааны тайлан III

Монголын Үндэсний Түүхийн Музей, ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн (одоогийн Археологийн хүрээлэн) болон Солонгосын Үндэсний Музей хамтран 2001 оны 7-р сарын 12-ны өдрөөс 8-р сарын 28 хүртэл Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын нутаг дахь Худгийн толгойн Хүннүгийн оршуулгын газарт малтлага судалгааны ажил хийсэн ба судалгаа шинжилгээний үйл явц, үр дүнгээ энэхүү бүтээлд тайлагнажээ.

ГАРЧИГ

1.Судалгаа хийх нутгийн сонголт ба гео-физикийн туршилт

2.Архангай аймгийн нутаг дахь хүннүгийн дурсгалыг судалсан тойм

3.Худгийн толгойн газар зүйн тогтоц, оршуулгын газрын бүтэц

4.Судалгааны агуулга

  1. 1-р булш

  2. 2-р булш

3. 3-р булш

4. 4-р булш

5. Судалгаанд хамрагдсан бусад дурсгалууд

5.    Судалгааны үр дүн