card
Монголын Морин толгойн хүннүгийн үеийн булш

Монголын Морин толгойн хүннүгийн үеийн булш

Монгол-Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээ судалгааны тайлан II

Монголын Үндэсний Түүхийн Музей, ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн (одоогийн Археологийн хүрээлэн) болон Солонгосын Үндэсний Музей хамтран 2000 оны 7-р сарын 4-ны өдрөөс 8-р сарын 7-н хүртэл Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дахь Морин Толгойн археологийн дурсгалт газарт малтлага судалгаа хийсэн ба судалгаа шинжилгээний үйл явц, үр дүнгээ энэхүү бүтээлд тайлагнажээ. 

ГАРЧИГ

1.Археологийн судалгаанд хамрагдсан бүс нутаг ба судалгааны тойм

2.Судалгааны агуулга

              а. Хүннүгийн үеийн булш

              б. Хүрэл зэвсгийн үеийн дөрвөлжин булш

3. Хүннү судлалын тойм

Хавсралт

   - Морин толгойн хүннүгийн үеийн булшнаас гарсан хүний ясанд хийсэн судалгаа

   - AMS анализ

   - Зураг