card
V Богдын намтар

V Богдын намтар

Богдын архив №6

Цувралын ерөнхий нэр: Bogd Archive 

Цувралын дугаар: 6

Цувралын нэр: V Богдын намтар

Эрх.  Б.Няммягмар

Хэвлэсэн он: 2020

ГАРЧИГ

Нэг.

Хэвлийд орсон ба биеийн гэгээн мэндэлж гарсан ёс

Хоёр.

1.Урьдын сэтгэл үүсгэхээр таалсны тус цагт боловсорсноор бурхан хийгээд ламын бошго үзүүлсэн ба манзшир Богд эзэн хааны бошгоор алтан бумбанд шавга татсанаас эндүүрлээс ангижирсан мэдлийг олсон ёс

2.Авидын гэгээний хувилгаан Банчин богдын зарлигчлан гэргийтний хөлсөөн үймээнээс илт гарч хувраг тойны санваар зооглон зохиож, шакъяамуни бурханы аршийн винайн ёсны жалцан барьж, судар тарнийн шашин их эрдэнийн үүдэнд орж зохиосон ёс

Гурав.

Зан-аас Уй-н оронд залраад, улмаар өөрийн номхотгогдууны орон умард зүгийн (I-113) Их монгол гүрний орны заларсанаас, дээд дүр дүрийн заларсан хийд Их хүрээний номын ширээнд өлмий батад суурьшин заларсан ёс

Дөрөв:.

Мэргэн ариун сайн гурван зүйлээр шашин их эрдэнийг татгэн дэлгэрүүлэхийн тулд судар шүнгийн далайд дамжаа барих ба сонсох санах бясалгахад хичээж, номхотгох зохист шавь нарт гүн дэлгэрэнгүй номын рашааныг түгээн гэтэлгэж, шашин амьтны тусын агуу ихэд зохиосон ёс

Тав.

 Төвдийн оронд заларч Төвдийн аврал Далай лам, Банчин (II-84) богд тэргүүт дээдсээс гүн хийгээд агуу ихийн ван лүн, олон увдис, шашны гуу сан гэлэнгийн санваараар сэтгэлийн үндсийг дүүргэсэн ёс

Зургаа.

Умар зүгийн Их оронд заларч, шашны амьтны тус агуу ихэд зохиосноос Бээжин их алтан ордод Тэнгэр эзэн манзшир номын хаан лугаа алтан гэгээн хамт нийлж, шашин төрийн үйлсийн хаалгыг агуу ихэд нээгээд дахин өөрийн хийд хүрээнд заларч, шашин амьтны ёсыг мхэд зохиосон ёс

Долоо.

1.Бэлгэ чанар төгссөн олон багшийн дэргэдээс судар тарнийн ном зарлигийг сонссон ёс

2.V дүрд бурханы гүсүнтүгийн шүтээн олныг амьтны буяны оронд бүтээн айлдсан ёс

Найм.

Энэ дүрд бодтойгоор номхотгох үйлийг гүйцсэнд болгоон таалал бусдад таалж, Төвд оронд заларснаас мөнхөд баригч амьтдыг номд сануулахын тул гэгээн дүр таалал төгсөхийн ёсыг үзүүлсэн аймаг

Ес.

 Дэргэдийн бараа болоч шавь нараас гүн сэтгэлийн тааллыг гүйцээхэд Богдын хойт ариун буяны цогцыг бүтээсэн ёс