card

Залуу доктор №9

Илтгэгч: ШУА, Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн Бүс нутаг, орчин үеийн түүхийн салбарын ЭША, доктор Б.НАЦАГДОРЖ

Залуу доктор №9