Сонгон шалгаруулалтын дүн

Антоон Мостаэрт Төвийн "Оюутан судлаач" хөтөлбөрийн II шатанд тэнцсэн оюутнуудын нэрсийг зарлаж байна. Та бүхний эрдэм судлалын ажилд их амжилт хүсье. (Сонгон шалгаруулалтын дүнг оноогоор бус нэрсийн дарааллаар жагсаав).